Auto w leasing – dlaczego warto?

Auto w leasing to coraz częstsza forma finansowania, którą wybierają głównie początkujący przedsiębiorcy i osoby, którym szczególnie zależy na możliwości ratalnej spłaty pojazdu. Zasadniczo leasing to umowa cywilnoprawna, która podpisywana jest pomiędzy dwoma stronami – leasingodawcą (finansującym), a leasingobiorcą (korzystającym).

Auto w leasing to coraz częstsza forma finansowania, którą wybierają głównie początkujący
przedsiębiorcy i osoby, którym szczególnie zależy na możliwości ratalnej spłaty pojazdu. Zasadniczo
leasing to umowa cywilnoprawna, która podpisywana jest pomiędzy dwoma stronami –
leasingodawcą (finansującym), a leasingobiorcą (korzystającym). To forma zbliżona do wynajmu lub
dzierżawy. Umożliwia bowiem użytkowanie przedmiotu leasingu bez konieczności jego nabycia.

Dlaczego coraz więcej osób wybiera auto w leasing?

Leasing pozwala na czasowe przekazanie samochodu leasingobiorcy, który może z niego korzystać za
określoną sumę pieniężną przez określony czas. Warto przy tym pamiętać, że auto przez cały okres
trwania umowy jest własnością leasingodawcy. Leasingodawca wykupuje pojazd z komisu czy od
autoryzowanego dostawcy, a następnie przekazuje klientowi na określony czas.
W zamian za możliwość użytkowania pojazdu leasingobiorca zobowiązany jest do zapłaty
finansującemu wynagrodzenia w ratach. W praktyce leasing to idealne rozwiązanie, aby użytkować i
czerpać korzyści z posiadania pojazdu bez konieczności jego zakupu.

Auto w leasing czy na kredyt?

Wybór pomiędzy leasingiem, a kredytem to ważna decyzja, nad którą zastanawiają się wszyscy,
będący na etapie kupna samochodu. Obie formy finansowania posiadają niemal tyle samo
zwolenników, co przeciwników. My polecamy auto w leasing, ale warto, aby każdy przed podjęciem
tej ważnej decyzji porównał koszty, jakie wiążą się z podpisaniem umowy, okres jej trwania, korzyści
podatku i kwestie własności, oraz możliwości modyfikacji harmonogramu spłat.

Auto w leasing – finansowy czy operacyjny?

Wpłata początkowa oraz raty stanowią w całości koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa, co
powoduje obniżenie podstawy opodatkowania. Leasing finansowy i kredyt powodują, ż jedynie część
raty odsetkowej zaliczana jest na poczet kosztów. Ponadto, przedsiębiorca leasingujący samochód
osobowy może odzyskać nawet 50 proc. naliczonego podatku VAT od wszystkich opłat leasingowych i
kosztów eksploatacyjnych, a jeśli będzie wykorzystywał pojazd wyłącznie do celów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej nawet 100 proc. podatku od towarów i usług.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


**